04/02/2023

ViadellaCina.com

Notizie e informazioni sulla Cina

Varie

1 min read

1,384,688,986 (Stima 2018) Gruppi etnici: Han 91.6%, Zhuang 1.3%, altri (inclusi Hui, Manchu, Uighur, Miao, Yi, Tujia, Tibetani, Mongoli, Dong,...